Przejdź do treści
network-7529355 1280

Ponad 120 organizacji formalnie w świecie 3W

Strzałka

Do inicjatywy 3W, powołanej w 2021 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego, formalnie dołączyło już ponad 120 firm i instytucji, które wdrażają i rozwijają technologie związane z wodą, wodorem oraz nowoczesnymi technologiami węglowymi.

Współpraca ze światem biznesu jest ważnym elementem działań idei 3W. Zgodnie z raportem, opublikowanym w 2022 roku, 3W to szybko rosnąca gałąź gospodarki. Jej wartość w Polsce wynosi obecnie 4,86 miliarda dolarów, a w Europie 66,49 miliarda dolarów. 

Istotą idei 3W W jest wspieranie współpracy i zwiększanie interakcji między wszystkimi uczestnikami ekosystemu 3W: naukowcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami administracji oraz społeczeństwem. Ponad 120 organizacji, które dołączyły do świata 3W, nawiązują partnerstwa zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. To pokazuje, jak spójną i synergiczną społecznością jest 3W. Ich wspólnym celem jest promowanie technologii związanych z wodą, wodorem i węglem, które są kluczowe dla przyszłości polskiej gospodarki.

Magdalena Sopiela, dyrektorka biura promocji i rozwoju społeczności 3W w Departamencie 3W BGK podkreśliła, że tam, gdzie nauka, biznes i administracja łączą swe siły, rodzi się realna szansa na kształtowanie naszej przyszłości – Każda nowa firma i instytucja, która wnosi swoje doświadczenie i wiedzę, staje się bezcennym aktywem w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Partnerstwa stymulują rozwój technologii i budują ekosystem innowacji, który jest potrzebny dla przyszłości gospodarki. To ogromny sukces, że w zaledwie 1,5 roku zgromadziliśmy w świecie 3W ponad 120 podmiotów gotowych do współpracy. Dzięki temu umacniamy naszą pozycję na arenie międzynarodowej.

We wrześniu do ekosystemu 3W dołączyło kolejnych 12 podmiotów. Wśród nich znajdują się fundacje oraz firmy, które specjalizują się w produkcji wodoru, zarządzaniu zasobami wodnymi, transporcie. Nowi partnerzy przynoszą ze sobą różnorodne perspektywy.

 1. Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru, które specjalizuje się w rozwiązaniach kompozytowych z zakresu przechowywania i transportu wodoru, jednocześnie promując innowacyjność Małopolski w tej dziedzinie. 
 2. Alseva Pro, firma rozszerza swoją działalność o aspekt wodorowy i tworzy nowatorskie rozwiązania, które włączają produkcję wodoru z zielonej energii i rozwijają magazynowanie oraz dystrybucję wodoru jako paliwa ekologicznego. 
 3. Meitill Solutions, z bogatym doświadczeniem w projektach naukowych i innowacyjnych technologiach, wspiera transformację energetyczną, angażując się w rozwijanie efektywnych i ekologicznych rozwiązań, w tym technologii wodorowych. 
 4. Wodociągi Płockie – dostawca wody, który odgrywa ważną rolę w gospodarowaniu tym cennym zasobem, edukuje na temat jego znaczenie dla środowiska oraz społeczeństwa. 
 5. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, której granty i stypendia stanowią źródło finansowania nauki i wsparcia najlepszych młodych naukowców w kraju, dając nieocenione wsparcie w kontekście rozwoju innowacji i badań naukowych.
 6. PIRE – Polska Izba Rozwoju Elektromobilności koncentruje się na budowaniu rzeczywistej elektromobilności, wykorzystuje doświadczenie i kontakty z producentami infrastruktury i pojazdów elektrycznych. 
 7. Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej promuje transport zrównoważony, co jest ważne w kontekście redukcji emisji dwutlenku węgla i ochrony środowiska. 
 8. CMS Poland – kancelaria prawnicza, specjalizująca się w energetyce odnawialnej i prawie ochrony środowiska, odgrywa ważną rolę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. 
 9. DIP IT Solution – rozwija technologię wodorową i magazyny energii oraz przyczynia się do tworzenia czystej energii, co jest kluczowe dla przyszłości energetyki.
 10. FarmTech – promuje rolnictwo regeneratywne i zarządzanie wodą w gospodarstwach rolnych, wpisuje się w ideę zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska. 
 11. Fundacja Terra Nostra – certyfikuje gospodarstwa rolne, które zarządzane są w sposób regeneratywny, wspiera produkcję regeneratywną z uwzględnieniem zasad sekwestracji węgla organicznego i zachowania bioróżnorodności.
 12. Gmina Michałowo realizuje projekt, którego celem jest zachowanie wartościowych zasobów przyrodniczych na obszarze Zbiornika Siemianówka. Jednocześnie, prowadzi modernizację stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, aby zapewnić dostęp do czystej wody pitnej wszystkim mieszkańcom gminy. Gmina chce zapobiegać nadmiernemu wykorzystywaniu zasobów wodnych na tym obszarze, dbając o zrównoważony obieg tego cennego surowca.

Dynamiczny rozwój ekosystemu 3W to tylko początek wspólnej podróży. Dążenie do innowacyjnych rozwiązań w obszarze technologii wodnych, wodorowych i węglowych stanowi nieustanny impuls do tworzenia nowych partnerstw i projektów. Drzwi do świata 3W pozostają szeroko otwarte dla kolejnych organizacji, które podzielają naszą wizję przyszłości.

A jeśli Tobie i Twojej firmie działania w obszarze wody, wodoru bądź węgla są bliskie, napisz do nas i dołącz do naszej społeczności: 3W@bgk.pl

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel

Załączniki

świat 3w

świat 3w

JPG 0.27 MB Pobierz Pobierz
PDF

120 firm w świecie 3w

PDF 1.11 MB Pobierz Pobierz
DOCX

120 firm w świecie 3w

DOCX 0.22 MB Pobierz Pobierz