Przejdź do treści
Baner 11 (7)

Innowacyjne rozwiązania dla zasobów wodnych w Gminie Łomazy

Strzałka

W Gminie Łomazy mieszkańcy zużyli w 2021 r. około 213 160 m3 wody z sieci wodociągowej, a w 2022 r. było to około 221 850 m3, co stanowi wzrost o około 8690 m3. W przeliczeniu na procenty, oznacza to wzrost o około 4,1%. Codziennie każdy z mieszkańców zużywa średnio 100-150 litrów wody, przy czym jedynie około 3% jest przez nich spożywane. Co dzieje się z pozostałą ilością? Woda trafia na ogródki przydomowe, do kanalizacji lub jest wykorzystywana w gospodarstwach rolniczych. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak dramatycznie kurczą się zasoby wody i jakie konsekwencje może to mieć, gdy się wyczerpie.

Woda jest jednym z zasobów, o który należy dbać szczególnie i racjonalnie nim gospodarować, ponieważ wbrew temu co można by przypuszczać, jej rezerwy są bardzo ograniczone. Tymczasem z roku na rok zużywamy jej coraz więcej. W 2021 r. zużycie wody w Polsce wyniosło 8,8 km3 – to o 6 proc. więcej niż w roku 2020. Aby stawić czoła coraz większym problemom z wodą niezbędne są inwestycje w retencjonowanie, oczyszczanie i uzdatnianie wody, ale przede wszystkim w jej oszczędzanie. 

W Gminie Łomazy problem ten został dostrzeżony już dawno. Dlatego wspólnie z Fundacją Wspomagania Wsi pn. Nasza Przestrzeń zrealizowano projekt, dzięki któremu m.in.: powstał dokument „Analiza możliwości retencji wód w Gminie Łomazy”, powstała pokazowa rabata retencyjna i ogrody deszczowe. Odbyła się także debata, która dotyczyła centralnego zbiornika retencyjnego. Zostały wykonane szczegółowe mapy geologiczne, geomorfologiczne, z rzeźbą terenu i hydrograficzne. Wysiłki samorządowców w Gminie Łomazy zostały docenione przez dwie inicjatywy, które dążą do stworzenia jak najlepszych warunków dla życia rodzin. Pierwszą z nich jest Idea 3W, a drugą jest projekt 6 Obszarów Funkcjonowania Rodzin, opracowany przez Instytut Pokolenia, którego celem jest kompleksowe wsparcie rodzin w różnych aspektach życia.

W swoich działaniach podkreślamy, że oszczędzanie wody leży nie tylko w kompetencjach władz samorządowych. Kluczowe jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców, którzy swoimi codziennymi nawykami mogą przyczynić się do zmniejszenia presji na zużycie wody i jej oszczędzanie – mówił na spotkaniu z zespołem idei 3W Jerzy Czyżewski, wójt gminy Łomazy.

W ostatnim tygodniu roku szkolnego reprezentanci Idei 3W odwiedzili Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach, gdzie opowiadali uczniom o tym, dlaczego to właśnie woda, wodór i węgiel są tak ważne dla zrównoważonej i lepszej przyszłości. Aby uzmysłowić dzieciom, że woda jest zasobem deficytowym, wyświetlono animacje edukacyjne o człowieku w świecie 3W i o wodzie. Dla wszystkich uczniów klas 3-8 zorganizowano specjalny quiz wiedzy o wodzie, wodorze i węglu, a zwycięzców nagrodzono butelkami z filtrami do wody.

 

łomazy

 

Jednym z dostępnych rozwiązań na zmniejszenie poboru wody w domu jest użycie perlatora, czyli urządzenia do napowietrzania wody. Jego zastosowanie pozwala zaoszczędzić nawet do 60 proc. wody. Dzięki projektowi realizowanemu we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Instytutem Pokolenia, perlatory zainstalowane zostaną we wszystkich budynkach użyteczności publicznej w gminie Łomazy.  

Po dzisiejszym spotkaniu widzimy ogromną chęć i zaangażowanie ze strony władz gminy Łomazy, do wdrażania pilotażowych rozwiązań z obszaru 3W. Działania gminy skoncentrowane są wokół realizacji ambitnych projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem i poprawy jakości życia mieszkańców – mówi Adam Żelezik, dyrektor departamentu 3W w Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jesteśmy pełni nadziei, że inicjatywa ta będzie inspiracją dla innych miejscowości i przyczyni się do ochrony naszego cennego zasobu jakim jest woda. Przyjdziemy za pewien czas, aby ocenić rezultaty i sprawdzić, jak perlatory przyczyniły się do oszczędności wody oraz poprawy jakości życia mieszkańców gminy Łomazy. Dążymy do tworzenia świadomej społeczności, która dba o przyszłość i o racjonalne gospodarowanie zasobami, którymi dysponujemy.

Artykuł z kategorii:

woda