Raport

Stan techniki stacji zlewnych w Polsce

Raport z badania

Walka z nieszczelnym systemem nabiera tempa Sektor nieczystości ciekłych terenów nieskanalizowanych w Polsce od lat jest marginalizowany. Tymczasem ponad 10,5 miliona Polaków nie ma podłączenia do kanalizacji, a wytwarzane przez nich ścieki tylko w 7-8% trafiają do oczyszczalni.

 

pobierz

Pobierz raporty Idea 3W

Raport 3W 2023: WODÓR

Raport 3W 2023: WODÓR

pobierz
Raport 3W 2023: WODA

Raport 3W 2023: WODA

pobierz
Raport 3W 2023: WĘGIEL

Raport 3W 2023: WĘGIEL

pobierz
Raport 2023 "Świat 3W. Rzeczywistość i przyszłość"

Raport 2023 "Świat 3W. Rzeczywistość i przyszłość"

pobierz
Raport 2022 "Idea 3W. Woda, wodór, węgiel: zasoby, które zbudowały i zmieniają świat"

Raport 2022 "Idea 3W. Woda, wodór, węgiel: zasoby, które zbudowały i zmieniają świat"

pobierz
Raport 2021 "Idea 3W. Perspektywy rozwoju"

Raport 2021 "Idea 3W. Perspektywy rozwoju"

pobierz