Raport

Raport idea 3W 2023: WODÓR 

Raport stanowi syntezę obecnej wiedzy dotyczącej rozwoju ekosystemu wodorowego w ujęciu globalnym, krajowym oraz obszaru państw Trójmorza. Obserwuje się wyraźny optymizm w branży wodorowej, związany z dynamicznym rozwojem gospodarki opartej na tym zasobie.

Prognozowany wzrost wykorzystania wodoru obejmuje transport, przemysł stalowy, produkcję metali „kolorowych” oraz magazynowanie energii. Rynek wodorowy przyciąga znaczne inwestycje, szacowane na około 600 mld złotych w 2022 roku, z prognozowanym potrojeniem do 2050 roku. Polska jako piąty producent wodoru na świecie, posiada istotny potencjał, a raport szczegółowo analizuje kluczowe aspekty rozwoju gospodarki opartej na wodorze.

Raport przygotowała Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Technologii i Innowacji.

 

pobierz

Pobierz inne raporty Idea 3W

Raport z badania "Stan przeprowadzenia kontroli opróżniania zbiorników ...

Raport z badania "Stan przeprowadzenia kontroli opróżniania zbiorników ...

pobierz
Raport 3W 2023: WĘGIEL

Raport 3W 2023: WĘGIEL

pobierz
Raport 3W 2023: WODA

Raport 3W 2023: WODA

pobierz
Raport 2023 "Świat 3W. Rzeczywistość i przyszłość"

Raport 2023 "Świat 3W. Rzeczywistość i przyszłość"

pobierz
Raport 2022 "Idea 3W. Woda, wodór, węgiel: zasoby, które zbudowały i zmieniają świat"

Raport 2022 "Idea 3W. Woda, wodór, węgiel: zasoby, które zbudowały i zmieniają świat"

pobierz
Raport 2021 "Idea 3W. Perspektywy rozwoju"

Raport 2021 "Idea 3W. Perspektywy rozwoju"

pobierz