Baza wiedzy

Typ

Dokumenty

Strzałka
Dokumenty-WODOR-1300x500-1 (1)
Strategia wodorowa Grupy ORLEN do 2030 roku

Wodór jest jednym z kluczowych elementów dekarbonizacji. Ze względu na potencjał energetyczny i minimalną emisyjność, jego popularność rośnie na całym świecie. W odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją energetyczną Grupa ORLEN przygotowała strategię wodorową do 2030 roku, zintegrowaną ze strategią biznesową ORLEN2030. Dokument definiuje cele Koncernu do końca dekady oraz długoterminowe ambicje w czterech kluczowych obszarach: mobilność, rafineria i petrochemia, przemysł i energetyka oraz badania i rozwój.

Dokumenty
Dokumenty-WODA-1300x500-1
Prawo wodne

Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.

Dokumenty
strategia-1300x500-px-b
Polityka Energetyczna Polski 2040

To strategiczny dokument, którego celem jest wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego do przeprowadzania sprawiedliwej transformacji energetycznej Polski

Dokumenty
Dokumenty-WODOR-1300x500-1
Polska Strategia Wodorowa

Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 r. określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

Dokumenty