Przejdź do treści
strategia-1300x500-px-b

Polityka Energetyczna Polski 2040

Strzałka

Polityka Energetyczna Polski 2040 (PEP2040) stanowi jasną wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej. Tworzy oś dla programowania środków unijnych związanych z sektorem energii jak i realizacji potrzeb gospodarczych wynikających z osłabienia gospodarki pandemią COVID-19.

Polityka to jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. PEP2040 jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

Link do dokumentu