Przejdź do treści
Baner 11 (7)

Badanie stanu technicznego stacji zlewnych w Polsce rozpoczęte

Strzałka

To pierwsza tego typu weryfikacja w kraju. Analiza przeprowadzana będzie pośród wszystkich oczyszczalni i przedsiębiorstw wod-kan w Polsce. Badanie stanu technicznego stacji zlewnych pozwoli na wytypowanie tej, która zostanie poddana modelowej modernizacji.

- Działając w obszarze ścieków dowożonych, zdajemy sobie sprawę jak istotną rolę w obiegu ścieków pełni stacja zlewna. Z naszych obserwacji wynika, że w Polsce występują oczyszczalnie, które borykają się z zapóźnieniami technologicznymi w tym zakresie. Przekonujemy się o tym na co dzień wdrażając nasze oprogramowanie zlewnia.online w polskich oczyszczalniach. Dlatego kluczowym elementem ogólnopolskiego badania zlewni jest uświadomienie, jak rozwój technologiczny wpływa na poprawne funkcjonowanie samej stacji zlewnej oraz całego obiegu ścieków dowożonych do oczyszczalni – powiedział Wojciech Witowski, CEO firmy Ścieki Polskie. 

Pierwszym etapem badania jest rozesłanie ankiet do wszystkich oczyszczalni i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kraju. Ich wyniki posłużą do przygotowania raportu, który pokaże poziom zaawansowania technologicznego stacji zlewnych w Polsce.

Badanie pomoże zidentyfikować problemy polskich stacji zlewnych, a także uszczelnić system ściekowy, co pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.

Partnerami merytorycznymi projektu jest Stowarzyszenie Instytut Edukacji Środowiskowej oraz idea 3W: woda, wodór, węgiel – inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, której jednym z obszarów zainteresowań jest woda.

- Woda jest podstawowym elementem definiującym życie i jego bogactwo na danym obszarze. Dbałość o jej czystość i właściwe wykorzystanie pomogą uchronić nas przed deficytem wody, a w konsekwencji obniżeniem jakości naszego życia. System oczyszczania wody jest uzależniony od jego elementów składowych, dlatego badanie punktów zlewnych jest kluczowe, aby usprawnić przy pomocy nowoczesnych technologii nieefektywne ogniwa całego procesu – powiedział Adam Żelezik, Dyrektor Departamentu 3W w BGK.

 

Jak wziąć udział w badaniu?

Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań z ankiety, która została wysłana do wszystkich stacji zlewnych w kraju. Jeżeli nie dotarła ona do Twojego przedsiębiorstwa, znajdziesz ją tutaj:

https://docs.google.com/forms/d/1uF5ym1_6Uu-M9tQ6JGRXtUtrIjNyteE0D6uOBqoY8Oo/edit

 

Ważne daty

17.02.2023 – Termin składania ankiet.

31.03.2023 – Publikacja raportu pokazującego stan techniczny stacji zlewnych w Polsce.

07.04.2023 – Wyniki głosowania komisji w sprawie wyboru stacji zlewnej, która zostanie poddana kompleksowej modernizacji.

 

Zmodernizujemy Twoją stację!

Udział w ankiecie to szansa na sfinansowanie kompleksowej i modelowej modernizacji stacji zlewnej.

W modernizacji wykorzystane zostaną najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i informatyczne, które ułatwią kontrolę ilości i jakości ścieków. Kontrola jest kluczowa w kontekście ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz transparentności obiegu ścieków, które wpływają na uszczelnienie systemu i zahamowanie zanieczyszczenia środowiska.

Brak odpowiedniej ewidencji nieczystości dowożonych taborem asenizacyjnym może skutkować niespełnieniem wymagań najnowszego prawodawstwa krajowego oraz regulacji unijnych. Projekt ma pomóc polskim oczyszczalniom usprawnić kontrolę w tym zakresie, a badanie stanu technicznego zlewni to pierwszy krok do sukcesu.

 

Dowiedz się więcej: badanie.zlewnia.online

Kontakt: tel.: 534 614 568

e-mail: stacjezlewne@sciekipolskie.org

 

Organizatorzy badania:

Ścieki Polskie sp. z o.o. – sciekipolskie.org

Bank Gospodarstwa Krajowego – bgk.pl

 

Partnerzy badania:

Stowarzyszenie Instytut Edukacji Środowiskowej – ies.edu.pl

Idea 3W – idea3w.org

Artykuł z kategorii:

woda

Załączniki

Badanie zlewni

Badanie zlewni

JPG 0.95 MB Pobierz Pobierz