Technologie wodorowe – możliwości finansowania z Horyzont Europa

Data:12 grudnia 2023

Godzina: 09:30

Miejsce:Varso Chmielna, Warszawa (sala Garage)

Pokaż swoją ofertę badawczo-rozwojową podczas Pitching session

12 grudnia 2023
na wydarzeniu w Warszawie


Technologie wodorowe – możliwości finansowania z Horyzont Europa


Zapraszamy wszystkie polskie podmioty (uczelnie, firmy) zainteresowane nadchodzącymi konkursami z Programu Ramowego Horyzont Europa dotyczącymi technologii wodorowych do udziału w sesji pitchingowej w następujących obszarach tematycznych:
a) produkcja wodoru odnawialnego
b) magazynowanie i dystrybucja wodoru
c) wodór w transporcie
d) czyste ciepło i prąd
e) strategiczne wyzwania badawcze związane z wodorem i tematy przekrojowe
f) doliny wodorowe
g) wodór w budownictwie

Udział w wydarzeniu oraz sesji pitchingowej to doskonała okazja na przedstawienie swojej organizacji czy pomysłów badawczo-rozwojowych, wymianę doświadczeń i znalezienie odpowiedniego partnera do wspólnego projektu międzynarodowego.
Jeśli jesteś zainteresowany/a, masz pytania – skontaktuj się z nami na adres: bpkenergia@wit.lukasiewicz.gov.pl
Praktyczne informacje:
✓ Miejsce wydarzenia: Varso Chmielna, Warszawa (sala Garage), w godzinach 9:30-14:00 Warsaw | CIC
✓ Prezentacja – bez określonej formy: 8-10 slajdów (10 minut na wystąpienie)
✓ Termin nadsyłania zgłoszeń – 8 grudnia 2023

AGENDA


09:30-10:00 Rejestracja/networking cafe
10:00-10:10 Otwarcie spotkania, Katarzyna Nowak, BPK TNCE, Ł-WIT
10:10-10:30 Wprowadzenie do Clean Hydrogen Partnership i możliwości finansowania B+R w obszarze łańcucha wartości gospodarki wodorowej, Karolina Janiak, KPK NCBR
10:40-12:15 Pitching session (prezentacje/ oferta badawczo-rozwojowa podmiotów krajowych (nauka plus biznes) według obszarów tematycznych
a)produkcja wodoru odnawialnego
b)magazynowanie i dystrybucja wodoru
c)wodór w transporcie
d)czyste ciepło i prąd
e)strategiczne wyzwania badawcze związane z wodorem i tematy przekrojowe
f)doliny wodorowe
g)wodór w budownictwie
12:15-12:30 Jak napisać dobry wniosek projektowy, Magdalena Głogowska KPK/NCBR
12:30-12:45 Q&A/ Podsumowanie
12:45-14:00 Networking lunch

Załączniki