H2 Szczecin Wodór Napędem Regionu

Data:30 listopada 2023

Godzina: 09:00

Miejsce:Courtyard by Marriott, Szczecin

Już po raz drugi zapraszamy do Szczecina, gdyż wdrażanie rozwiązań gospodarki wodorowej nabiera coraz większego przyspieszenia, a równocześnie występuje duże zapotrzebowanie na prezentację rozwiązań w wymiarze regionalnym i globalnym.

Obecnie trwa „wodorowy” wyścig na skalę światową, co zapewnić może poszczególnym państwom nie tylko neutralność klimatyczną, ale również bezpieczeństwo energetyczne i innowacyjny rozwój. Gospodarka wodorowa bowiem to cały łańcuch wartości związany z wytwarzaniem, przesyłem, magazynowaniem i zastosowaniem wodoru w całej gospodarce, a w szczególności w transporcie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle.