Przejdź do treści
idea 3W

Idea 3W. Perspektywy rozwoju

Strzałka

Pierwsze opracowanie na temat Idei 3W przygotowane przez Zespół 3W Banku Gospodarstwa Krajowego.

W raporcie autorzy omawiają m.in. wyzwania związane z retencjonowaniem i oczyszczaniem wody, dokonują przeglądu najciekawszych kierunków rozwoju technologii wodorowych i węglowych w Polsce i na świecie. Znajdują się w nim również opinie ekspertów z obszarów 3W.

Raport można pobrać ze zakładki Pobierz raport