BGK sygnatariuszem Polskiego porozumienia wodorowego

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Beata Daszyńska-Muzyczka, sygnowała Polskie porozumienie wodorowe. Przystąpienie BGK do Porozumienia wpisuje się w nową strategię, która stawia nacisk na realizację projektów wspierających zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Potwierdza także zaangażowanie Banku w realizację postulatów inicjatywy 3W, ogłoszonej niedawno przez BGK.

porozumienie wodorowe
14 października 2021

Polskie porozumienie wodorowe jest efektem współpracy administracji publicznej, przedstawicieli przedsiębiorców oraz nauki. Określa potrzeby, bariery rozwoju oraz oczekiwania społeczne związane z wdrażaniem gospodarki wodorowej w Polsce. Autorzy Porozumienia przygotowali także propozycje działań niezbędnych dla stworzenia przyjaznego dla realizacji projektów otoczenia rynkowego i instytucjonalno-prawnego.

Porozumienie jest kluczowym instrumentem wykonawczym Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. Stanowi odpowiedź na globalne wyzwania związane z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu i proponuje szereg rozwiązań wpisujących się w transformację polskiej energetyki.

Realizacja zapisów Porozumienia umożliwi także zaangażowanie środków krajowych przekazanych przez sektor publiczny oraz udział w nowych projektach parterów z sektora prywatnego przy wsparciu środków europejskich i międzynarodowych.

Inicjatywa 3W

Podpisanie Porozumienia wodorowego jest zgodne z założeniami zapoczątkowanej przez BGK inicjatywy „3W: Woda-Wodór-Węgiel”. W jej ramach Bank Gospodarstwa Krajowego będzie oddziaływał na wzmocnienie współpracy pomiędzy naukowcami, administracją i przedsiębiorcami, którzy realizują projekty w obszarze odpowiedzialnego zarządzania zasobami wodnymi, technologii wodorowych oraz innowacyjnych materiałów węglowych.

Celem inicjatywy 3W jest również budowanie kapitału społecznego oraz wzmacnianie świadomości i postaw konsumenckich sprzyjających rozwojowi sektora 3W. W ten sposób BGK włącza się w proces tworzenia innowacyjnego sektora gospodarki, opartego o niespotykany nigdzie na świecie model łączący Wodę-Wodór-Węgiel w spójny ekosystem społeczno-gospodarczy. 

Serwis pozostawia informacje na urządzeniach końcowych użytkowników (pliki cookies) i korzysta z tych informacji w celu ułatwienia użytkowania serwisu. Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one pozostawione na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies.